Rakentajalle

Ohjeita hirsitalon rakentajalle. 

Hirsirakentaminen on helppoa. Autamme sinua onnistumaan rakennusprojektissasi ja saamaan parhaan vastineen rahallesi. Tutustu rakentajan ohjeisiimme, joissa on vastattu moniin usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Laavuvaaran hirsitalot ovat itserakentantajan unelma. Perustoimituksen eli laajennetun runkotoimituksen ostaminen Laavuvaaralta mahdollistaa laadukkaan ja yksilöllisen hirsitalon rakentamisen kustannustehokkaasti. Tällöin asiakas hankkii itse muut yksilölliset rakennustarvikkeet ja varusteet.

Yksilöllinen varustelu: Perustoimituksemme mahdollistaa rakennuksen yksilöllisen varustelun halutulla laatutasolla, esimerkiksi hankitaanko saunaan edullinen suoralämmitteinen kiuas ja peruslauteet, vai kertalämmitteinen kiuas ja muotolauteet valikoiduista puulaaduista.

Harkituilla materiaalihankinnoilla säästät rahaa: Yksilöllisten rakennustarvikkeiden ja varusteiden hankintahinnoissa on eroa. Mikäli rakentaja tai rakennuttaja on valmis käyttämään hiukan aikaa näiden tarvikkeiden hankinnassa, on varmaa että euroja säästyy. Yleensä säästö on tuhansia euroja.

Voiko joku auttaa itserakennuttajaa materiaalihankinnoissa? Mikäli toimit projektissa rakennuttajana, kannattaa kysyä materiaalihankintoihin apua omilta rakentajilta tai vastaavalta työnjohtajalta. Rakentamisen ammattilaisilla on usein hyvät ostokanavat rakennustarvikkeille. Rakennuksen varustelun osalta nettikaupat tarjoavat hyvää apua suunnittelun tueksi ja mahdollistaa kattavan hintavertailun.

Hirsihuvilan perusrakenteena toimii tuplapontattu höylähirsi. Sydänsahattu höylähirsi (70 x 147 mm) ei juurikaan halkeile eikä siksi ime vettä, homehdu eikä lahoa. Tuplapontti takaa, että 5 x 50 mm hirsivälivillaa käyttäen huvila on riittävän lämmin normaaliin kesähuvilakäyttöön ja satunnaiseen talvikäyttöön.

Sydänsahattu höylähirsi on tasalaatuinen ja kustannustehokas hirsimateriaali. Se mahdollistaa haluttaessa rakennuksen lisäeristämisen edullisempaan hintaan ja energiatehokkaammin kuin paksummissa hirsilaaduissa.

Esimerkiksi 180 mm lamellihirren U-arvo on noin 0,60 ja 220 mm lamellihirrellä U-arvo on >0,40. Vastaavasti 70 mm hirsi + 150 mm lisäeristyksen U-arvo on 0,23, sekä 200-250 mm lisäeristyksen U-arvo on <0,17. Monissa tapauksissa hirsirungon kustannusero kattaa lisäeristyskustannukset monikertaisesti.

70 x 147 mm hirren tuplapontti takaa, että 5 x 50 mm hirsivälivillaa käyttäen huvila on riittävän lämmin normaaliin kesähuvilakäyttöön ja satunnaiseen talvikäyttöön. Mikäli huvila on tarkoitus pitää talvella kylmänä ja käyttää sitä ainoastaan muutamia päiviä talven aikana, on hyvällä ja tehokkaalla tulisijalla mahdollista lämmittää rakennus näiden satunnaispäivien ajaksi. Tätä auttaa myös mahdollinen sähkölämmitys (suorasähkölämmitys ja/tai ilmalämpöpumppu). Edellä kuvattu tapa ei luonnollisesti ole energiatehokas, mutta mahdollistaa satunnaiskäytön.

Mikäli rakennus tulee aktiiviseen ympärivuotiseen käyttöön, tulee se lisäeristää. Lisäeristys on suositeltavaa myös, jos vapaa-ajan rakennuksessa on tarkoitus pitää peruslämpöjä yllä myös talvella.

Talviasuttavissa hirsihuviloissa käytetään esimerkiksi 150 mm sisäkoolausta ja 150 mm sellu- tai muuta villaa lisälämmöneristeenä, jonka jälkeen seinän lämpöarvo on U= 0,23, jonka laskennallinen lämpöarvo vastaa 0,70 m vahvuista massiivihirsiseinää. Mikäli huvila ilmoitetaan käytettäväksi alle 4 kuukautta vuodessa, voidaan huvila jättää lisäeristämättä tai valita joku muu lisäeristevahvuus (tyypillisesti 50 – 150 mm).

Hirsiomakotitaloissa seinärakenteiden lämpöarvovaatimus on U= <0,17, joka saavutetaan esimerkiksi asentamalla 200 – 250 mm (valmistajasta ja rakenteesta riippuen) sellu- tai muu eristevilla.

Lisäeristys voidaa asentaa talon sisä- tai ulkopuolelle. Molemmat lisäeristystavat ovat oikein tehtynä toimivia. Sisä- ja ulkopuolisessa lisäeristyksessä on eroa rakenteellisesti ja kustannusmielessä. Rakenne voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

Sisäpuolinen lisäeristysesimerkki (rakenne ulkoa sisälle päin):

1. Hirsiseinä 70 x 147 mm sydänsahattu, kaksoispontattu höylähirsi
2. Ilmansulkupaperi hirren sisäpuolelle
3. Lisäeriste koolauspuiden välissä, esim. 150 mm ympärivuotisessa huvilakäytössä. Ristiinkoolaus on myös mahdollinen.
4. Ilmansulkupaperi
5. Hirsipaneeli tai muu verhoilumateriaali.

Edut:
+ Edullisempi toteuttaa, koska esimerkiksi sisäpuolinen paneeli on edullisempi kuin ulkona käytettävä paneeli, kun rakenne ei vaadi tuulensuojalevyä.
+ Mahdolliset sähkötyöt ovat helpompi toteuttaa paneeliseinässä kuin tehdä runsas määrä läpivientejä hirsiseinään.
+ Paneeli tai muu verhoilumateriaali on edullista vaihtaa tai uudelleen käsitellä itse hirttä muuttamatta.
+ 70 x 147 mm höylähirsi on todettu hyvin teknisesti toimivaksi sisäpuolisessa lisäeristämisessä. Paksummissa hirsilaaduissa ja vanhojen hirsitalojen saneerauksissa suositus on ulkopuolinen lisäeristäminen.

Ulkopuolelle asennettu lisäeristysesimerkki (rakenne ulkoa sisälle päin):

1. Hirsipaneeli esimerkiksi 21-28 x 145 mm
2. Ilmarako 22 x 100 mm
3. Tuulensuojalevy, esimerkiksi 13 – 25 mm
4. Lisäeriste koolauspuiden välissä, esim. 150 mm ympärivuotisessa huvilakäytössä
5. Ilmansulkupaperi
6. Hirsiseinä 70 x 147 mm sydänsahattu, kaksoispontattu höylähirsi

Edut:
+ Säästää sisäneliöiden määrä, koska talo kasvaa ulospäin.
+ Perinteinen tapa, joka on teknisesti todettu varmaksi ratkaisuksi.
+ Mahdollistaa verhouspaneelien vaihtamisen tulevaisuudessa, mikäli ”maku muuttuu” tai se halutaan toteuttaa teknisistä syistä.
+ Perusteltu rakenneratkaisu etenkin äärimmäisten sääolosuhteiden rakennuspaikoilla, esim. ulkosaaristossa.

Laavuvaaran hirsitalo ei yleensä ota kantaa perustustapaan, eli yleisimmät perustustavat ovat mahdollisia. Käytettävään perustustapaan vaikuttavat rakennuspaikka (kulkuyhteydet ja korkeuserot), maaperän kantavuus ja routivuus, sekä tietenkin rakentajan mieltymys tiettyyn perustustapaan. Rakennettaessa hirsisaunaa, hirsimökkiä tai hirsihuvilaa, perustustyyppi on usein pilariharkkoperustus. Varsinkin jos rakennuskohde sijaitsee rajoitettujen kulkuyhteyksien päässä, johon esim. betoniautolla ei ole pääsyä, on pilariharkkoperustus perusteltu vaihtoehto.

Yleisiä perustustyyppejä on esimerkiksi:

• Pilariharkkoperustus (tuulettuva alapohja)
• Sokkeliperustus (tuulettuva alapohja)
• Ruuvipaalut (tuulettuva alapohja)
• Reunavahvistettu laatta
• Maanvarainen laatta (sokkelikehä ja maatäyttö jonka päällä betonilaatta)

Toimituksen mukana tulee aina:
• Yleiset rakennusohjeet
• Elementtikuvat eli hirsikaaviot

Mukana on lisäksi asiakkaan ja pääsuunnittelijan suunnittelun avuksi:
• Pilariharkkoperustusta varten perustuspilarien rakennekuva, lujuuslaskelma ja raudoituskuva insinööritoimistotyönä
• Ohjeellinen pilarikaavio
• Perustuksen ristimitan laskentaohje
• Ohjeellinen detalji hirsihuvilan ikkunoiden ja ovien kiinnityksestä
• Ohjeellisia mallikohtaisia detaljeja

Jokainen rakennushanke on yksilöllinen, jossa valmiiseen lopputulokseen vaikuttaa mm. rakennuspaikka, valittu perustustapa, katemateriaali, tulisijat ja hormit, sekä muu asiakaskohtainen varustelu ja rakennustapa. Jo rakennuslupa vaiheessa asiakkaan tulee hankkia vastaava työnjohtaja, joka useissa tapauksissa kannattaa nimittää myös hankkeen pääsuunnittelijaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti pääsuunnittelija on henkilö, joka vastaa asiakaskohtaisesta suunnittelukokonaisuudesta sekä sen laadusta ja toteutuksesta.

TUTUSTU MALLISTOOMME

MiKsi Laavuvaara?

Laavuvaaran hirsitalo on itserakentajan unelma. Katso syyt valita Laavuvaara.